wz

 

Pozorovatelna v České Třebové, vrch Jelenice

ČESKÁ TŘEBOVÁ

 

 

 

 

Jedním se zajímavých poválečných objektů v České Třebové je malá pozorovatelna, kterou projektanti umístili na jihovýchodní úbočí vrchu Jelenice (561,9 m.n.m.). 

 

Objekt se dnes nachází nad obytnou čtvrtí, přímo za zahradou jednoho z domků.

Pozorovatelna byla postavena v roce 1952. Z jejího umístění je jasné, že měla sledovat situaci na Českotřebovském nádraží.

Pozorovatelna je z větší části umístěna pod zemí. Nad povrch vyčnívá pouze pozorovací zvon tzv. „Einmannbunker“. Ten byl původně umístěn samostatně a to v Ústí nad Orlicí, přemístěn byl až při stavbě pozorovatelny.

Do objektu se vstupuje průlezem o rozměrech 80 x 60 cm nacházejícím se těsně nad zemí. Tento průlez byl původně chráněn ocelovými dvířky, ale ta už naši romští spoluobčané odnesli do sběrných surovin.

Pod vstupním otvorem je ve zdi zabetonován žebřík, kterým se sestupuje do předsíně. Další uzávěr tvoří ocelové, protiplynové dveře. Nimi se vchází do místnosti, kde bylo nejspíše umístěno zázemí pro pobyt osádky. Tato první místnost je oddělena dalšími dveřmi od pozorovací části objektu. Pozorovací část je tvořena malou místnůstkou , z níž se vstupuje do vlastního pozorovacího zvonu. Jelikož je zvon umístěn na betonovém podstavci, tak je jeho průlez cca 1m nad podlahou místnosti. Vlastní zvon je tvořen prefabrikátem kruhového průřezu s kopulovitou střechou ( viz. Článek o einmannbukerech v Ústí nad Orlicí ).  V jeho vrchní části jsou umístěny čtyři pozorovací průzory.

 

Další informace o stavebním řešení lze vyčíst z nákresu.

Do dnešních dnů se objekt zachoval v celkem dobrém stavu. Uvnitř dokonce zůstali dvoje plechové, silnostěnné dveře. Ve vstupní předsíni je na podlaze množství nepořádku, odpadků a hlíny, která zabraňuje většímu otevření druhých dveří. Takže zde vzniká pouze malá štěrbina, kterou je nutné se protáhnout což je dosti problematické.

Použité prameny:

vlastní poznatky z průzkumu 2006

autor článku: Zdenek.Janecky@centrum.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohled na pozorovací zvon. Za pozornost stojí malý otvor ve vrchlíku a další dva otvory na bocích, o kterých se domníváme že sloužili k manipulaci se zvonem.

Nákres pozorovatelny.

Vstupní otvor schovaný za terénní vlnou.

První plechové, silnostěnné dveře opatřené výztuhami. Tyto dveře se nadají už více otevřít, což hodně komplikuje vstup do objektu.

Pohled do pozorovací místnosti. Otvor ve stěně slouží ke vstupu do zvonu.