wz

 

Pozorovatelna kóta 460 - Česká Třebová

ČESKÁ TŘEBOVÁ

 

 

 

 

Druhou pozorovatelnou vybudovanou na svahu vrchu Jelenice (561 m.n.m.), poblíž České Třebové. Je poválečný objekt nad sídlištěm Lhotka, který je umístěn poblíž kóty 460 m.n.m. Na rozdíl od sousední pozorovatelny, ze které na povrch vyčnívá pouze pozorovací zvon  je tato umístěna v zemi pouze částečně. Proto z objektu můžeme zvenčí vidět část obvodového zdiva i se stropní deskou a hlavně mohutnou osmihrannou pozorovací věž.

Do pozorovatelny se vstupuje po několika schodech. Vchod je chráněn celkem třemi uzávěry. První uzávěr tvoří silné pancéřové dveře, kousek za nimi jsou další obdobné, ale už s možností uzavření s obou stran. Oboje dveře jsou vybaveny těsnící gumou, která zabraňovala vnikání otravných plynů do nitra objektu. Mezi dveřmi tedy vznikla jakási protiplynová předsíň.. Za ní jsou umístěny poslední plechové dveře, kterými se vstupuje do první místnosti, kde pravděpodobně bylo zázemí pro pobyt osádky.

          Tato poměrně velká místnost má v pravém horním rohu vývod do ventilačního komínu. Touto trubkou byl zajištěn přívod čerstvého vzduchu při uzavření dveří. Vývod se dá samozřejmě uzavřít protiplynovým uzávěrem. Z místnosti vede průlez do spodního patra pozorovací věže. Průlez není zrovna největší asi 60 x 90 cm, ale dá se uzavřít mohutně dimenzovanými vrátky, která je možno dotáhnout šrouby do těsnění a tím zajistit plynovou těsnost. Světlá výška spodního patra věže je pouze 100 cm, a tak je zde jakýkoliv pohyb velmi obtížný. Z tohoto prostoru se dá po ocelových stupačkách vylézt průlezem do horního, pozorovacího patra věže. Průlez byl původně chráněn poklopem, ale ten již z objektu zmizel. Pozorovací část věže je vybavena čtyřmi úzkými průzory. Z nichž jeden je z vnitřní strany opatřen rámem, ve kterém byl uzávěr průzoru. Ten už, ale chybí. Z ostatních průzorů byli odstraněny dokonce i rámy. Zajímavostí je kruhový otvor, těsně u podlahy horního patra věže. O němž se domníváme, že sloužil k vedení telefonního kabelu.

 

Podle stavebního řešení, lze výstavbu pozorovatelny datovat někdy do období 60. let.

V současnosti je objekt pravděpodobně obýván bezdomovci o čemž svědčí dvě matrace a spousta lahví od alkoholických nápojů.  

Použité prameny: vlastní poznatky z průzkumu 2006 

Autor článku: Zdenek.Janecky@centrum.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohled na přední část objektu se vchodem. Za povšimnutí stojí malý otvor na pozorovací věží, nahoře nalevo od průzoru. Tento otvor je vyústěním ventilačního komínu.

Nákres pozorovatelny v měřítku 1 : 72.

Druhé pancéřové, protiplynové dveře chránicí vstup. Na snímku jsou dobře vidět čtyři páky sloužící k dovření a domáčknutí dveří do gumového těsnění dveřního rámu.

Přívod čerstvého vzduchu i s uzávěrem.

Mohutná vrátka chránící vstup do spodního patra pozorovací věže. Za pozornost stojí čtyři šrouby v každém rohu. Těmito šrouby se měla vrátka po uzavření dotáhnout do těsnění a tak byla zajištěna protiplynová těsnost.  Snímek, také zachycuje stupačky do horního patra.

Pohled přes pozorovací průzor na sídliště Lhotka.