wz

 

Velká pozorovatelna u České Třebové

ČESKÁ TŘEBOVÁ

 

 

 

 

Trochu zvláštní a zajímavou skupinou fortifikačních objektů jsou rozličné pozorovatelny postavené většinou v poválečných letech. S těmito objekty se lze setkat na různých místech naší vlasti, nejčastěji v okolí velkých měst, poblíž nádraží, továren a jiných strategicky důležitých objektů apod..Zajímavý pozorovací objekt byl vybudován v chatařské osadě poblíž České Třebové. Konkrétně nad Skuhrovským potokem, v blízkosti kóty 435,0 m.n.m.

Pozorovatelna se skládá z podzemní části a s povrchových objektů. Mezi něž patří: pozorovací stanoviště, hlavní vchod, nouzový výlez, dva ventilační komíny a jeden klasický komín. Podzemní část je podstatně vetší: tvoří ji filtrovna, strojovna pro agregát, kancelář velitele, skladiště a další sály.

Do pozorovatelny se vchází nadzemním, vstupním objektem, který je cihlový a připomíná vodárnu. První uzávěr vstupu je tvořen klasickými plechovými dveřmi. Poté se sestupuje po několika schodech dolů, kde jsou dvojité plechové dveře s těsnící gumou, která se domáčkla do zárubní, takže zabraňovala vnikání plynu do nitra objektu. Za těmito dveřmi se chodba lomí a po dalších schodech se sestupuje ještě níže, kde je opět prostor oddělen plynotěsnými dveřmi, ovšem tentokrát nejsou dveře tak mohutné jako předchozí.

          Nalevo se nachází strojovna, kde je vybetonován sokl pro umístění agregátu na výrobu el. proudu. Naproti strojovně je umístěna filtrovna, v té se dochovalo torzo vzduchotechniky. Dále se postupuje dlouhou chodbou po jejíž pravé straně jsou rozmístěny různé místnosti jejichž účel se nám nepodařilo zjistit. Po několika metrech se vstupuje do velkého sálu, který je největší podzemní prostorou tohoto objektu. Podlaha tohoto sálu je vybetonována asi o metr níže než u předchozích místností. Sál je rozdělen příčkou s okny, za kterými je umístěno stanoviště velitele objektu. Za ním je ještě dlouhá podélná místnost oddělená příčkami na čtyři malé části, přičemž v poslední se dochovalo zajímavé zařízení jehož účel je nám zatím neznámy. Z hlavního sálu se lze dostat odbočkou k nouzovému východu. Ten je tvořen šachtou v jejíž spodní části jsou malá ocelová dvířka a za nimi vedou nahoru do nadzemního objektu zabetonované stupačky.

          Na opačné straně sálu se vchází do podzemní části pozorovacího objektu. Přičemž se po žebříku vystoupá na plošinku do pozorovatelny s obdélníkovým průřezem, v pozorovatelně jsou čtyři malé průzory, každý sleduje jeden směr.Uvnitř objektu se dochovala část rozvodů vzduchotechniky, jenže většina trubek je demontována a volně se povalují po podlaze. Dále zde můžeme zhlédnout zbytky elektroinstalace a el. zařízení, torzo ventilace v filtrově a část vybavení kanceláře velitele.

 

 

Tak toto zařízení je umístěno až za kanceláří velitele, jeho účel je nám zatím neznámý.

Torzo zařízení filtrovny.

Chodba vedoucí z hlavního sálu k nouzovému výlezu. Za oknem nalevo je umístěna kancelář velitele.

Podzemní část pozorovacího objektu. Zelená tabule vedle žebříku určování světových stran.

Prostorový řez pozorovatelnou.

Půdorys pozorovatelny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavní vchod

Je tvořen malým objektem z cihlového zdiva, který spíše připomíná vodárnu, nebo něco podobného než fortifikační stavbu. Objekt má půdorys obdélníkového tvaru. Vstup je chráněn normálními dveřmi. Po pravé straně od vchodu jsou vidět dva ventilační komíny pro nasávání vzduchu a jeden komín pro odtah kouře ze strojovny.

Nouzový výlez

Tvoří ho malý objekt čtvercového půdorysu, který asi jeden metr vyčnívá nad úroveň okolního terénu. V přední stěně má malý výlez, ten je chráněn ocelovým uzávěrem Dolů do podzemí se sestupuje po stupačkách ve stěně.  Stejně jako všechny nadzemní objekty je i tento postaven z cihel.

Nouzový výlez s částečně povysunutým, ocelovým poklopem.

 

Pohled přes žebřík nouzového výlezu do nitra objektu.

Pozorovací stanoviště

Je asi nejméně nápadné svým tvarem připomíná betonový podstavec, protože vyčnívá pouze 50 cm nad povrch. Jeho cihlové stěny mají tvar obdélníku, který je zastřešen velkou betonovou deskou. Ve stěnách jsou čtyři průzory, přičemž každý směřuje na odlišnou stranu. Průzory jsou asi 80 cm široké a postupně se zužují až v malý pozorovací otvor, který je zakryt sklem.

 

Pozorovací stanoviště. Ze snímku je jasně patrná nenápadnost objektu.

 

 

Co se týká odolnosti nadzemních objektů, tak ta není příliš valná. Všechny objekty jsou postaveny pouze z cihel, jako stropnice byly použity slabé betonové desky. Podzemní část je umístěna nízko pod povrchem, pouze asi 1,5 – 2 metry nadloží. Vůbec z celkového stavebního řešení je jasné, že objekt nebyl konstruován na to, aby vydržel dělostřelecké ostřelování. K jeho zničení by zcela jistě postačil jediný přímý zásah dělem větší ráže. Důležitým prvkem, který by mohl prodloužit životnost objektu v boji je jeho maskování, protože pozorovatelna z venku vůbec nebudí dojem fotifikační stavby. Zarážející je fakt, že ačkoliv má objekt poměrně rozlehlé podzemní prostory, tak jsme uvnitř nenalezli sociální zařízení a dokonce ani studnu. Z toho vyplývá, že nebyl konstruován pro delší pobyt osádky. Otázkou však zůstává pro co byl tedy konstruován? Kdyby byl určen pouze pro pozorovací účely, tak k čemu by byly rozlehlé prostory. Spíše by se mohlo jednat o stanoviště velitelství.

Podle vyprávění domorodců byl objekt vybudován někdy v období studené války. Ale jakékoliv jiné informace se nám nepodařilo zjistit. Kdyby je někdo měl, nebo věděl o dalších podobných objektech, tak ať se nám prosím ozve na email: Zdenek.Janecky@centrum.cz

Použité prameny a literatura:

nejsou 

autor článku: Zdenek.Janecky@centrum.cz